Máy cô quay chân không

Máy cô quay chân không rotovap ) là một thiết bị được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hóa học để loại bỏ hiệu quả và nhẹ nhàng các dung môi khỏi mẫu bằng cách bay hơi . Khi được tham chiếu trong tài liệu nghiên cứu hóa học, mô tả về việc sử dụng kỹ thuật và thiết bị này có thể bao gồm cụm từ “thiết bị bay hơi quay”, mặc dù việc sử dụng thường được ký hiệu bằng ngôn ngữ khác (ví dụ: “mẫu được làm bay hơi dưới áp suất giảm”).

Thiết bị bay hơi quay cũng được sử dụng trong chế tạo phân tử để chuẩn bị sản phẩm chưng cất và chiết xuất.

Một hệ thống thiết bị bay hơi quay đơn giản được phát minh bởi Lyman C. Craig. Nó được thương mại hóa lần đầu tiên bởi công ty Thụy Sĩ Büchi vào năm 1957. Trong nghiên cứu, dạng phổ biến nhất là thiết bị để bàn 1L, trong khi các phiên bản quy mô lớn (ví dụ: 20L-50L) được sử dụng trong các nhà máy thí điểm ở hoạt động thương mại hóa chất.

– Máy cô quay chân không là một thiết bị cần thiết trong các phòng thí nghiệm hóa học để loại bỏ dung môi một cách hiệu quả và nhẹ nhàng khỏi các mẫu bằng cách bay hơi. Cho một giải pháp chưng cất cho các ứng dụng trong các ngành hóa học hữu cơ, hóa dầu, môi trường…

Chi tiết về Thiết bị khoa học kĩ thuật tại >>>Thuyanhlab.com <<< Hotline: 0339229221

Một số sản phẩm khoa học kỹ thuật tại Thuyanhlab

Hiển thị tất cả 8 kết quả