CỒN TUYỆT ĐỐI

Hiển thị kết quả duy nhất

  • CỒN TUYỆT ĐỐI 99% C2H5OH

    CỒN TUYỆT ĐỐI 99% C2H5OH

    Liên hệ

    Dạng tồn tại: không màu, trong suốt Tỷ trọng (so với nước) : 0,799 ÷ 0,8 Rất dễ cháy, khi cháy có ngọn lửa màu xanh và Không có khói. Tiếp xúc da: Không gây kích ứng