Hóa chất 1-pheny-3-methyl-5-pyrazolone

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Hóa chất 1-pheny-3-methyl-5-pyrazolone

    Hóa chất 1-pheny-3-methyl-5-pyrazolone

    Liên hệ

    Cas: 89-25-8 – Tên khác: 3-Metyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one; 2,4-Dihydro-5-metyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one; 5-Metyl-2-phenyl-2,4- dihydro-3H-pyrazol-3-one; 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone; Edaravone; Monopyrazolone; PMP; Norphenazone; MCI-186. – Công thức hóa học: C10H10N2O. – Khối lượng phân tử: 174,2.