Hóa chất Auramine O

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Hóa chất Auramine O

    Hóa chất Auramine O

    Liên hệ

    Cas: 2465-27-2 – Tên khác: Basic Yellow 2; Basic Yellow O; 4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride C.I. 41000 Basic Yellow 2 Pyoctaninum aureum. – Công thức hóa học: C17H22ClN3. – Khối lượng phân tử: 303,83.