hóa chất chuẩn

Hiển thị 1–12 của 47 kết quả

 • 2,2′-Bipyridyl

  2,2′-Bipyridyl

  Liên hệ

  CAS Number: 366-18-7 Khối lượng phân tử: 156.18 Công thức hóa học: C10H8N2
 • Calcein

  Calcein

  Liên hệ

  CAS Number: 154071-48-4 Khối lượng phân tử: 622.53 Công thức hóa học: C30H26N2O13
 • 2-Mercaptoethanol

  2-Mercaptoethanol

  Liên hệ

  CAS Number: 60-24-2 Khối lượng phân tử: 78.13 Công thức hóa học: HSCH2CH2OH
 •  Piperidine

   Piperidine

  Liên hệ

  CAS Number: 110-89-4 Khối lượng phân tử: 85.15 Công thức hóa học: C5H11N
 • Iodine

  Iodine

  Liên hệ

  CAS Number: 7553-56-2 Khối lượng phân tử: 253.81 Công thức hóa học: I2
 • Guanidine thiocyanate

  Guanidine thiocyanate

  Liên hệ

  CAS Number: 593-84-0 Khối lượng phân tử: 118.16 Công thức hóa học: NH2C(=NH)NH2 · HSCN
 • Tris base

  Tris base

  Liên hệ

  CAS Number: 77-86-1 Khối lượng phân tử: 121.14 Công thức hóa học: NH2C(CH2OH)3
 • Sodium periodate

  Sodium periodate

  Liên hệ

  CAS Number: 7790-28-5 Khối lượng phân tử: 213.89 Công thức hóa học: NaIO4
 • Iodine monobromide

  Iodine monobromide

  Liên hệ

  CAS Number: 7789-33-5 Khối lượng phân tử: 206.81 Công thức hóa học: IBr
 • Andrographolide

  Andrographolide

  Liên hệ

  CAS Number: 5508-58-7 Khối lượng phân tử: 350.45 Công thức hóa học: C20H30O5
 • Hydroxy naphthol blue disodium salt

  Hydroxy naphthol blue disodium salt

  Liên hệ

  CAS Number: 165660-27-5 Khối lượng phân tử: 598.49 Công thức hóa học: C20H12N2O11S3Na2
 • 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

  2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

  Liên hệ

  Số CAS: 1898-66-4 Khối lượng phân tử: 394.32 Công thức hóa học: C18H12N5O6