Hóa chất Diethylenetriamine

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Hóa chất Diethylenetriamine

    Hóa chất Diethylenetriamine

    Liên hệ

    Cas: 111-40-0 – Tên khác: 2,2′-Diaminodiethylamine; 2,2′-Iminodiethylamine; Bis(2-aminoethyl)amine; DETA; Diethylenetriamine; DETA; bis(2-aminoethyl)amine, 2,2ˊ-iminobis(ethylamine); 2,2ˊ-diaminodiethylamine. – Công thức hóa học: C4H13N3. – Khối lượng phân tử: 103,17.