Hóa chất Palladium(II) nitrate dihydrate

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Hóa chất Palladium(II) nitrate dihydrate

    Hóa chất Palladium(II) nitrate dihydrate

    Liên hệ

    Cas: 32916-07-7 – Tên khác: Palladium dinitrate hydrate; Palladium(II) nitrate hydrate; Palladous nitrate hydrate; Palladium modifier; Palladium(II) nitrate – nitric acid solution; Palladium dinitrat. – Công thức hóa học: Pd(NO3)2·2H2O. – Khối lượng phân tử: Nhiệt độ phòng.