Hóa chất Titanium(IV) isopropoxide

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Hóa chất Titanium(IV) isopropoxide

    Hóa chất Titanium(IV) isopropoxide

    Liên hệ

    Cas: 546-68-9 – Tên khác: Tetraisopropyl orthotitanate; TYZOR-organic titanate; Isopropyl Titanate; Titanium(IV) Tetraisopropoxide; TTIP. – Công thức hóa học: C12H28O4Ti. – Khối lượng phân tử: 284,22.