Hóa chất Tris base

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Hóa chất Tris base

    Liên hệ

    Cas: 77-86-1 – Tên khác: Tris(hydroxymetyl)aminomethane; TRIS; bazơ TRIS; amoni bradylat; 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol THAM Tris base Tris(hydroxymethyl)aminomethane Trometamol. – Công thức hóa học: C4H11NO3. – Khối lượng phân tử: 121,14.