tủ sấy Fengling

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

 • Tủ sấy 429 lít DHG-9420A

  Tủ sấy 429 lít DHG-9420A Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9420A Hãng: Fengling – Trung Quốc Tủ sấy 429 lít DHG-9420A Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 620 lít DHG-9620A

  Tủ sấy 620 lít DHG-9620A Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9620A Hãng: Fengling – Trung Quốc Tủ sấy 620 lít DHG-9620A Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 960 lít DHG-9920A

  Tủ sấy 960 lít DHG-9920A Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9920A Hãng: Fengling – Trung Quốc Tủ sấy 960 lít DHG-9920A Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 420 lít DHG-9240A

  Tủ sấy 420 lít DHG-9240A Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9240A Hãng: Fengling – Trung Quốc Tủ sấy 420 lít DHG-9240A Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 136 lít DHG-9410A

  Tủ sấy 136 lít DHG-9410A Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9070A Hãng: Fengling – Trung Quốc Tủ sấy 136 lít DHG-9410A Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 70 lít DHG-9070A

  Tủ sấy 70 lít DHG-9070A Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9070A Hãng: Fengling – Trung Quốc Tủ sấy 70 lít DHG-9070A Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 30 lít DHG-9030A

  Tủ sấy 30 lít DHG-9030A Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9140B Hãng: Fengling – Trung Quốc Tủ sấy 30 lít DHG-9030A Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 140 lít DHG-9140B

  Tủ sấy 140 lít DHG-9140B Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9140B Hãng: Fengling – Trung Quốc  Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 70 lít DHG-9070B

  Tủ sấy 70 lít DHG-9070B Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9070B Hãng: Fengling – Trung Quốc  Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 960 lít DHG-9920B

  Tủ sấy 960 lít DHG-9920B Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9920B Hãng: Fengling – Trung Quốc  Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 620 lít DHG-9620B 

  Tủ sấy 620 lít DHG-9620B Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9640B Hãng: Fengling – Trung Quốc Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)
 • Tủ sấy 420 lít DHG-9420B

  Tủ sấy 420 lít DHG-9420B Fengling

  Liên hệ

  Model: DHG-9420B Hãng: Fengling – Trung Quốc Tủ sấy 420 lít DHG-9420B Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Đạt tiêu chuẩn Châu Âu)